Index of /treasuredata_fdw/treasuredata_fdw-1.2.7/


Name Size Type Last Modified
Parent Directory
.gitignore111text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
.travis.yml621text/yamlThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
LICENSE.txt11358text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
META.json1249text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
Makefile1180text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
README.md6438text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
bridge.c6737text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
bridge.h1671text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
bridge_td_client_rust/4096directoryThu, 31 Aug 2017 07:00:02 GMT
deparse.c57043text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
docker/4096directoryThu, 31 Aug 2017 07:00:02 GMT
expected/4096directoryThu, 31 Aug 2017 07:00:02 GMT
option.c10446text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
setup_regress1202text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
shippable.c6067text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
sql/4096directoryThu, 31 Aug 2017 07:00:02 GMT
test_bridge.c1452text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
test_bridge_import.c1905text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw--1.0--1.1.sql0text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw--1.1--1.2.sql0text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw--1.2.sql406text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw.c83722text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw.control168text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT
treasuredata_fdw.h3207text/plainThu, 31 Aug 2017 13:45:14 GMT